فروش داخلی

۱۴ الی ۳۶۴۴۲۷۱۲-۰۲۱

واحد صادرات

۱۸ الی ۳۶۴۴۲۷۱۵-۰۲۱

فکس

۳ داخلی ۳۶۴۴۲۷۱۳-۰۲۱

4 + 4 = ?

 • ایمیل

  info@araxchemi.com

 • آدرس کارخانه

  تهران ، جاده گرمسار

 • تلفن همراه

  ۰۹۱۲۰۸۵۰۴۵۰
  ۰۹۱۲۲۴۴۴۱۰۱